จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่”

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่” โดยร่วมกับ พระครูคุณสัม​บัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ (เจ้าอาวาสวัดทุ่งท่าช้าง) นายก อบต. ทุ่งท่าช้าง พัฒนาการอำเภอสระโบสถ์ เกษตรอำเภอสระโบสถ์ ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง และ ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๓-๕-๗-๙ คือ ๓ พันธกิจ ๕ ส. ๗ ขั้นตอน ๙ พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบไป
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมให้กำลังใจในกระบวนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว