จัดตั้งโรงครัว ทำอาหารแจกให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่บ้าน (HQ)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ทีมงาน อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดตั้งโรงครัว ทำอาหารแจกให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่บ้าน (HQ) ในสถานณ์ โควิด 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกครัวเรือน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้าน

1 thought on “จัดตั้งโรงครัว ทำอาหารแจกให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่บ้าน (HQ)”

  1. มานพ

    ขอบคุณท่านนายกที่เห็นความจำเป็น ความเดือนร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้ อบต.ดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีจริงๆ ครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published.