จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱ ๑๐.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *