จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการเจาะบ่อบาดาลให้แก่ประชาชนในตำบลทุ่งท่าช้าง

วัน อังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
⏱ ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
⏱ ๑๔.๓๐ น. ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการเจาะบ่อบาดาลให้แก่ประชาชนในตำบลทุ่งท่าช้าง และลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของบ่อบาดาลในตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *