จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ ฝายอ่างทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ และ Big Cleaning Day ทำความสะอาดและทาสีสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
⏱๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ ฝายอ่างทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่
⏱๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและทาสีสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่
⏱๑๑.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างบริเวณบ่อบาดาล
⏱๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาตำบล ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *