จัดกิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์) ไหล่ทางเส้นทางสายบ้านห้วยใหญ่ บ้านอ่างทอง ตำบลห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์

นพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
⏰เวลา ๑๓.๓๐ น. #นายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3-ท่านผู้ช่วย-สารวัตร-คุณพ่อสงวน-ท่านสมาชิกหมู่ที่3 อบต.ทุ่งท่าช้างและชาวบ้าน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์) #ไหล่ทางเส้นทางสายบ้านห้วยใหญ่_บ้านอ่างทอง #ตำบลห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์
🔖ในวันสำคัญ”#วันจักรี” หรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งราชวงศ์จักรี และทร…

ดูเพิ่มเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *