จัดกิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาด) Big cleaning day ณ วัดอัมพุมัญยาราม (วัดห้วยใหญ่) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. #นำโดยนายวินัย_แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย #นายสุรเดช_สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)ฝ่ายสำนักงาน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน.อ.สระโบสถ์ กองทัพบกศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี และเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาด) Big cleaning day ณ วัดอัมพุมัญยาราม (วัดห้วยใหญ่) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์
เวลา ๑๖.๓๐ น. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *