คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานทำบุญกลางบ้าน ไหว้ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หัวหน้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกลางบ้าน ไหว้ศาลตาปู่ขุนทองรากชาย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมทำบุญกลางบ้าน และช่วงเย็นมีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *