ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อ 029_merged2

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

31 ข้อมูลเชืงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต