กิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

น จันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
(เวลา) ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายวินัย แป้น ซื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้
– ทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องเก็บเอกสาร ให้ดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
-ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *