กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
⏰️ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *