กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดทุ่งท่าช้าง

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
⏱๐๙.๐๐ น. นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์ ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *