กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
⏱๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วย สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ และจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *