กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เนื่องจาก นายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อยู่ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดดวงตา จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหาร และพนักงาน ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นำถวายจำนวน 5 วัด วัดสามแยกมาเจริญ วัดห้วยใหญ่ วัดตะกุดหว้า วัดกุ่มสูงวิเวโกโหตุ และวัดทุ่งท่าช้าง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.