กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง โดยนายเยื้อ เทศโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง คณะผู้บริหาร พนักงานพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสระโบสถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published.