กิจกรรมการทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

กิจกรรมการทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
พร้อมด้วยนายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,รองนายก,เลขาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก,ผู้ช่วย,และพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งท่าช้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *