การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต