การปฎิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าในชุมชน

📌#องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กราบขอบพระคุณ #นายชุมเมฆ_มหาโยธี (นายกหนึ่ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย และ #ท่านผู้การสมศักดิ์_พรมวงศ์ ผู้การไฟฟ้าสระโบสถ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการยืมรถกระเช้า และ ดูแลด้านความปลอดภัย ในการปฎิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าในชุมชน ม.1 ม.3 ม.5 และ ม.ที่7 ต.ห้วยใหญ่ 🚨🚨🚨

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *